„За отпадъците и още нещо…” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„За отпадъците и още нещо…”

       Във връзка с Плана за квалификацията на учителите на 27.10.2015 г.  в ОУ „Георги Стойков Раковски“- с. Голямо ново бе проведен урок при отворени врати в ПИГ IV-V клас с ръководител на групата старши възпитател Весиле Бейтула.
      Учители и възпитатели от начален и прогимназиален етап в училището наблюдаваха дейности по интереси на тема „За отпадъците и още нещо..”.
      Учениците от четвърти и пети клас бяха убедени, че за да е чиста и красива нашата природа, всички трябва да полагат грижи за нея и да я опазват от замърсяване и унищожаване. За постигането на тази  цел е необходимо първо да бъде намалено изхвърлянето на отпадъците. Затова те решиха да покажат колко интересни и полезни неща може да се изработят от непотребните вече отпадъчни материали.
       С голямо желание и ентусиазъм бяха изработени: хранилки за птици от картонени кутийки и пластмасови бутилки, моливници, вазички, интересни декорации за саксии, гривнички за момиченцата, красиви сувенири. Отправен бе апел към останалите ученици от училището за разделно събиране на отпадъците. Началото бе поставено с импровизиран контейнер за събиране на изтощени батерии отделно от общите отпадъци.
    „Вече няма да бързаме да изхвърляме, а ще си помислим какво ново и интересно можем да си направим от отпадъци“- казаха децата в края на урока.
     След приключване на дейността бе направено обсъждане. Г-жа Николова, ст. учител по биология и здравно образование, приветства инициативата и изтъкна положителните страни на такива дейности за колегията. Останалите учители подкрепиха мнението й.

 
    Весиле Бейтула,
   Старши възпитател в начален етап

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„За отпадъците и още нещо…”