З А П О В Е Д № РД 09-2848/21.07.2017 г. на министъра на образованието и науката РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
З А П О В Е Д № РД 09-2848/21.07.2017 г. на министъра на образованието и науката

З А П О В Е Д № РД 09-2848/21.07.2017 г. на министъра на образованието и науката


НА ВНИМАНИЕТО НА:
АНКЕТА


Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2018, Всички права запазени.
З А П О В Е Д № РД 09-2848/21.07.2017 г. на министъра на образованието и науката