Възстановка на обичая „ВАДЕНЕ НА ПРЪСТЕНИ“  в ОУ „Любен Каравелов“, Попово и Исторически музей – Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Възстановка на обичая „ВАДЕНЕ НА ПРЪСТЕНИ“ в ОУ „Любен Каравелов“, Попово и Исторически музей – Попово

В навечерието на Гергьовден учениците от клуб „Славееви гласове“ при ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово и Исторически музей – Попово представиха пред поповските граждани обичая „вадене на пръстени“. Някога в  мълчана вода момите си слагали пръстените, които трябвало да пренощуват на месечина  под трендафил. На следващия ден, напявайки пръстените със специални песни,  момите са си гадаели за кого ще се оженят. В жаркия петъчен обед, пред сградата на музея участниците в обичая пяха,  люшнаха кръшно българско хоро и се полюляха на гергьовски люлки.
Росица Пенчева
Ръководител на клуб „Славееви гласове“

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Възстановка на обичая „ВАДЕНЕ НА ПРЪСТЕНИ“ в ОУ „Любен Каравелов“, Попово и Исторически музей – Попово