Възпитателите в начален етап на ІІ СОУ Търговище повишават квалификацията си РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Възпитателите в начален етап на ІІ СОУ Търговище повишават квалификацията си

На 29.01.2016 г. във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе открит урок по самоподготовка по Човекът и природата в полуинтернатна група ІІІ клас.Темата на урока бе „Групиране на животните според начина им на хранене”. За реализиране целите на урока и повишаване познавателната активност на учениците старши възпитател Нервиш Мехмедова използва разнообразни дидактични методи –разказ, беседа, наблюдение, интегративни и интерактивни методи и техники, използване на ИКТ. Чрез компютърна презентация учениците проследиха групите животни според вида на приеманата храна, затвърдиха и разшириха знанията си за растителноядни животни, хищници, месоядни и всеядни животни.Третокласниците се включиха в групова работа със състезателен характер. Те съставиха хранителни вериги, използвайки цветни илюстрации на растения и животни, откриваха грешки в съставени хранителни вериги.За по-задълбочено вникване в учебния материали стимулиране на творческите сили и инициативността на децата всяка група изработи проект на тема „Постави ме на правилното място”.
Присъстващите учители и възпитатели споделиха впечатленията си относно използването на интерактивните методи за повишаване постиженията на учениците и за развиване на творческите им способности. Пламен Иванов - помощник-директор, поздрави третокласниците за тяхното старание и за изключителната им активност по време на часа.
Проведеният час по самоподготовка е включен в годишния план на Методическото обединение на възпитателите в начален етап и в плана за квалификационната дейност на училището.

Йорданка Филева – главен учител

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Възпитателите в начален етап на ІІ СОУ Търговище повишават квалификацията си