Възпитаници на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище учат сред природата РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Възпитаници на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище учат сред природата

Сред традиционно добрите педагогически практики, осъществявани в Първо основно училище „Христо Ботев”, е организирането на училище сред природата. Тази форма на извънкласна работа притежава допълнителни възможности за целенасочено възпитателно въздействие. При доброволното участие на учениците в колективна познавателна дейност те влизат в делова зависимост, отговорност и взаимопомощ, които допринасят за изграждане на екипни отношения, умения за етично и нравствено общуване.
През настоящата учебна година, в месеците април и май, ученици и учители от втори и трети клас реализираха изнесено обучение в град Елена, местността Усое. Посетиха градовете Габрово и Велико Търново, Етнографския комплекс „Етъра”.
Богатството от наблюдения на исторически, архитектурни, етнографски и природни забележителности провокира развитие на любознателността на учениците, на паметта и въображението им. От своя страна, това ще рефлектира върху резултатите от образователно-възпитателния процес – цел и визия на преподавателската колегия в Първо основно училище „Христо Ботев“.

Румяна Колева – ст. учител в начален етап

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Възпитаници на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище учат сред природата