Във Второ СОУ Търговище създадоха клуб „Евронавигатор“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Във Второ СОУ Търговище създадоха клуб „Евронавигатор“

           Клуб „Евронавигатор“ бе учреден на 13.ХІ.2014 г. във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, с ученици от гимназиален етап, във връзка с 25-годишнината от падането на Берлинската стена.  Той ще функционира като форма на извънкласна дейност за осъществяване целите на гражданското образование и възпитание, за развиване гражданските компетенции на учениците. Предвиждат се тематични изяви, свързани с междукултурния диалог като форма на утвърждаване на националното самосъзнание и общоевропейските ценности, с политиките на Европейския съюз за правата на младите хора като граждани на обединена Европа.
          Иво Йорданов от ХІ в клас е председател на клуба, който ще работи под педагогическото ръководство на Здравка Радева и Йорданка Филева – главни учители по български език и литература.
          Със своята дейност клуб „Евронавигатор“ ще отговори на потребностите на гимназистите за тяхното развитие съобразно с изискванията на Европейската референтна рамка за ключови компетентности за учене през целия живот.

Йорданка Филева – главен учител
по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Във Второ СОУ Търговище създадоха клуб „Евронавигатор“