left-shadow
Във  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“, РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“,

  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  Обучаемите успешно се справят с учебния материал по Български език и литература, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата. Усилено се готвят за изпита под формата на финален тест по всички предмети. 
  Финансирането по проекта се получава своевременно, обучаемите получиха стипендии.
  Дейностите по проекта продължават.     
  Изготвил съобщението: Т. Петрова - директор на II НУ „Васил Левски” гр. Омуртаг   
down-shadow
down-shadow 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“,
right-shadow