Във  Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“, РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“,

  осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  Обучаемите успешно се справят с учебния материал по Български език и литература, Математика, Човекът и обществото и Човекът и природата. Усилено се готвят за изпита под формата на финален тест по всички предмети. 
  Финансирането по проекта се получава своевременно, обучаемите получиха стипендии.
  Дейностите по проекта продължават.     
  Изготвил съобщението: Т. Петрова - директор на II НУ „Васил Левски” гр. Омуртаг   НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг продължават дейностите по реализирането на проект BG051PO001-4.3-01-Ограмотяване на възрастни „Нов шанс за успех“,