Във връзка със 170 години светско образование в Търговище,  учители и възпитаници на най-старото училище в града - Първо СУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Във връзка със 170 години светско образование в Търговище, учители и възпитаници на най-старото училище в града - Първо СУ "Св. Седмочисленици", провеждат поредица инициативи за честването на годишнината.

който проследява 170-те учебни години в града. Негов автор е началният учител Ася Трендафилова, която е тръгнала по следите на времето и е събрала късчета памет, за да остане "историята" за идните поколения.
Сборникът е разделен на три тематични части. Първата - "По пътеката на миналото", съдържа 31 спомена на бивши и настоящи учители и пет - на възпитаници на елитната гимназия - имена, оставили диря в историята й. Втората част е със статистически характер и представлява извадки от летописните книги на училището, съхранявани в Държавния архив. Третата - 159 снимки и факсимилета, които са запечатали емоциите на различни поколения учители и ученици. По-голямата част от снимките са предоставени от тях и се публикуват за първи път, обяви Трендафилова.
На събитието присъстваха представители на важни институции в града – Областна управа, РУО, РИМ, Окръжна библиотека, Държавен архив, както и много бивши учители и възпитаници на училището, които взеха отношение, изказаха своите чувства на гордост и съпричастност към светлата история на образователното дело в нашия град.
Средствата за отпечатването на сборника са събрани от доброволни дарения. Ценната книга училището подари на Окръжна библиотека (20 броя), на архива, РИМ и др. институции. Десет броя ще бъдат заведени към училищната библиотека. Всички съпричастни, споделели своите спомени и снимки, също получиха по една книга. Екземпляр от сборника ще бъде изпратен и на Националния музей на образованието в Габрово.

За своя труд Ася Трендафилова получи грамота за значим принос в проучването на историята на училището и за предаването на родолюбивия огън на следващите поколения.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Във връзка със 170 години светско образование в Търговище, учители и възпитаници на най-старото училище в града - Първо СУ "Св. Седмочисленици", провеждат поредица инициативи за честването на годишнината.