Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище обмени опит с иновативно училище ПГПЧЕ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище обмени опит с иновативно училище ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф", гр. Разград

     Във връзка с изпълнение на НП „Иновации в действие“на 15.11.2019 г.екип от преподаватели на ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище посети Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф", гр. Разград – иновативно училище. 
     Колегите от Разград споделиха, че иновацията им дава възможност за създаване на Професионална учебна общност/ПУО/от учителите, преподаващи профилиращи учебни предмети със споделена визия. Преминаване от режим на наизустяване и възпроизвеждане в режим, който има активно учене и разбиране.
     В рамките на посещението бе демонстрирана екипна работа на учителите, включени в проекта. Споделена бе информация относно напредъка на иновацията и етапите в реализирането на иновативния проект. 
     В наблюдавания урок по английски език учениците показаха умения за ефективно общуване чрез групова работа, дискусии, решаване на задачи и др.
     В края на срещата всички участници се обединиха около идеята, че училищата имат общи интереси, визия за бъдещото развитие и много ентусиазирани и мотивирани учители, които обичат предизвикателствата. 
     С направената визита бе поставено началото на едно полезно и трайно сътрудничество.
 
 
Второ СУ „Проф. н. Маринов” гр. Търговище
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Второ СУ „Професор Никола Маринов“, гр. Търговище обмени опит с иновативно училище ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф", гр. Разград