Второ СОУ Търговище и Окръжен съд Търговище – партньори по образователна програма за гражданското обучение и възпитание РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Второ СОУ Търговище и Окръжен съд Търговище – партньори по образователна програма за гражданското обучение и възпитание

На 28.01.2016 г. в Окръжен съд Търговище, под ръководството на Полина Борисова – главен учител по учебните дисциплини от философски цикъл, се проведе първото занятие на учениците от ХІ клас на Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Темата, по която се обучаваха единадесетокласниците, беше: „Конституцията като върховен закон. Разделение на властите според Конституцията. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.  Представяне на професиите съдия, прокурор, следовател“. Емоционално и практически насочено съдия Николова представи функциите на основните фигури в съдебната власт. Учениците достигнаха до извода, че правните норми имат силата на задължение и могат да защитят живота, свободата, достойнството и собствеността на всички.
Йорданка Филева – главен учителНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Второ СОУ Търговище и Окръжен съд Търговище – партньори по образователна програма за гражданското обучение и възпитание