Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг  започва работа по нов проект РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг започва работа по нов проект

     През месец октомври във Второ начално училище „ВасилЛевски” гр. Омуртаг стартира проект „Изкуството да успяваме заедно“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства.
Основната дейност на проекта е Създаване и работа на Родителско-Учителска Асоциация (PУА) – работа за превенция на отпадащите ученици. Дейностите предвидени в проекта ще разнообразят училищния живот, ще ангажират родителите на застрашените от отпадане ученици и тези, които не посещават учебни занятия със занимания според техните интереси и способности.
Това е поредния спечелен проект от Второ начално училище „ВасилЛевски” гр. Омуртаг, който ще допринесе за издигане на авторитета на училището и повишаване мотивацията на родителите на децата и учениците зао бхващане и задържане, за подпомагане и подкрепа на децата им в учебния процес и извън него, чрез включването им в мотивиращи дейности и засилване на присъствието им в училище.

Татяна Петрова- директор на Второ начално училище „ВасилЛевски” гр. Омуртаг

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг започва работа по нов проект