Втори педагогически тренинг на учители от СОУ - Антоново по ЦОИДУЕМ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Втори педагогически тренинг на учители от СОУ - Антоново по ЦОИДУЕМ


На 23.01.2016г. в Парк-хотел „Арбанаси” се проведе тренинг, свързан с работата в мултиетническа среда, за учители от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и НУ „Д-р Петър Берон” – с. Изворово по проект „Да съхраним духа на етносите жив”, финансиран от ЦОИДУЕМ.
Програмата на тренинга включваше методи и техники за развиване мисленето на учениците. Теорията на латералното мислене беше в основата на обучението, водено от проф. Антония Кръстева – преподавател във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Гост на събитието беше г-жа Нирен Хасанова – експерт в ЦОИДУЕМ.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Втори педагогически тренинг на учители от СОУ - Антоново по ЦОИДУЕМ