Втора национална конференция с международно участие „ЕВРОПА РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Втора национална конференция с международно участие „ЕВРОПА

Програма Европа територия на знанието
НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Втора национална конференция с международно участие „ЕВРОПА