Време за равносметка РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Време за равносметка

На 14 юни 2017 година ще бъдат раздадени дипломите на учениците от ПГИЧЕ „Митрополит Андрей“.Успехът на гимназията от държавните зрелостни изпити е мн. добър 5,16.Така за трета поредна година ние заемаме първо място в областта.Тенденцията за устойчивост на резултатите ни се запазва:
-    Успех през 2014/2015 година – мн. добър 5,21
-    Успех през 2015/2016 година – мн. добър 5,16
-    Успех през 2016/2017 година – мн. добър 5,16
Резултатите ни по отделните предмети на ДЗИ са:
-     немски език – отличен 5,78
-     история и цивилизация – отличен 5,57
-     биология – мн. добър 5,44
-     английски език – мн. добър 5,29
-     български език и литература – мн. добър 5,01
-     математика – мн. добър 5,00
-     География – мн. добър  4,92
Общо отличните оценки / от 5,50 до 6,00 / от ДЗИ са 23,което прави 50%  от явилите се зрелостници.Радва ни фактът,че резултатите от матурите съвпадат с тези от годините на обучение до ХІІ клас.
Средният успех от дипломите за средно образование е мн. добър  5,45. Най-добрите са:
-  Румена Новакова и  Виктория Петкова 
Двете ученички завършват с еднакъв успех – отличен 5,93 и ще получат плакет „Първенец на випуск 2017“ .
Следващите  са:
-    Пламена Даскалова –  отличен 5,91
-    Янита Милчева и Есра Адемова -  отличен 5,90
Непосредствено след тях следват:
-    Марта Парашкевова и Симона Методиева -   отличен 5,78
-    Симона Митева -  отличен 5,74
С такива ученици би се гордяло всяко училище –талантливи, амбициозни,възпитани..
Честито на абитуриентите,които успешно се дипломираха и за пореден път доказаха,че са най-добрите в област Търговище!
Честито на родителите,които подпомагаха съвместните ни усилия!
Поздравления и за  учителите,работили с тях в гимназията и в различните школи!

Имащ честта и удоволствието да бъде директор на тази гимназия – Атанас Цанев


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Време за равносметка