VI Национална конференция по биологично образование – октомври 2014 г. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
VI Национална конференция по биологично образование – октомври 2014 г.

Първо съобщение
Съюзът на българските биолози, със съдействието на Министерство на образованието и науката, организира VI Национална конференция по биологично образование.
Конференцията ще се проведе от 9 до 11 октомври 2014 г. в гр. Балчик.
Темата на конференцията е „БИОЛОГИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ”.
В рамките на тази основна тема се предвижда обособяването на следните секции и кръгла маса:
1. Иновационни методи и форми в обучението
2. Екологично, здравно и интеркултурно биологично образование
3. Проектите в биологичното образование – прогресивна форма на обучение
Кръгла маса:
"Ключови компетентности в обучението по природни науки. Pisa 2015"


 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
VI Национална конференция по биологично образование – октомври 2014 г.