РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
"Весел автостоп"

Развлечение по безопасност на движението по улиците в ЦДГ „Веселушко” – гр. Търговище:

"Моята улица"

На улицата всеки знае, не бива да се тича и играе!

На всеки кръстопът и на пресечка те чака пешеходната пътечка.

На пешеходните пътеки бели пресичай улиците смело!

Щом няма светофарни светлини, огледай се тогава премини!

А ако има светофар? Тогава той "Разрешава" или "Забранява".

С червеното око той казва сякаш - ти трябва търпеливо да почакаш!

А светне ли с окото си зелено, той казва: "Преминавай, разрешено"!

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
"Весел автостоп"