„ВАШАТА ВИЗИЯ.НАШЕТО БЪДЕЩЕ.“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
„ВАШАТА ВИЗИЯ.НАШЕТО БЪДЕЩЕ.“

           ПГСС „Никола Пушкаров“ бе инициатор и домакин на дискусионен форум на тема „Вашата визия. Нашето бъдеще.“. На форума взеха участие г-н Митко Стайков - Областен управител, г-жа Елка Станчева - Началник на РУО Търговище, г-жа Галина Димитрова – старши експерт ОСО, г-н Владимир Иванов – Председател на Обществения съвет към нашето училище и секретар на Община Попово, г-н Анатоли Анков – председател на УН и представители на местния бизнес – земеделски кооперации, представители на малък бизнес за ремонт на земеделска техника, ресторантъори, представители на среден бизнес в областта на селското стопанство, земеделски производители. На форума, който се проведе на 10 декември 2018 г.,  беше представено предложението на педагогическия съвет на гимназията за план приема за учебната 2019-2020 година. Работеше се в три групи. Изказаха се много от участниците, като направиха съответните препоръки по темата. 
           Г-н Стайков изказа своите адмирации за организирания форум и подкрепи гимназията в начинанието да предложи нещо иновативно, защото това е пътя, по който да вървим напред. Областният управител подчерта всички предимства на предложените нови професии/специалности за следващата учебна година, както и необходимостта на бизнеса от тях. Г-жа Станчева изтъкна, че професионалното образование е двустранен процес и изисква партньорство между бизнеса и професионалните гимназии.  Началникът на РУО гр. Търговище поздрави гимназията за инициативността и подчерта, че точно тези срещи между училище и бизнес са полезни, за това учениците да бъдат адекватни на пазара на труда. 
           Земеделските производители се обединиха около предложението за по-често извеждане на учениците от учебните кабинети в реална работна среда. Малкият и средният бизнес подчертаха, че бизнесът има нужда не само от работници в стопанството, но и от персонал в администрацията. Бяха поставени изисквания и за включване на учебно съдържание по съответните професии/специалности. Всички присъстващи подкрепиха гимназията в своето начинание. След форума ученици от гимназията представиха сценка „Дивите прасета  враг номер едно на кооперацията“, изпълниха две народни песни и възстановка на обичаи за празника Игнажден. Всички гости имаха възможност да опитат от вкусните ястия приготвени от ученици от професия „Готвач“. Поставени бяха много въпроси, имаме още много за какво да говорим, но важното е, че има начало, че има желание.
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
„ВАШАТА ВИЗИЯ.НАШЕТО БЪДЕЩЕ.“