В ПГТХВТ „ Ал. Константинов” се проведе открит урок по български език и литература РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
В ПГТХВТ „ Ал. Константинов” се проведе открит урок по български език и литература

Откритият урок в 12 клас в ПГТХВТ „ Ал. Константинов”, подготвен и изнесен от г-жа Поля Дончева, имаше изцяло практическа насоченост в посока решаване на типови задачи за ДЗИ по български език и литература. Учениците проявиха умения за екипна работа и правилно организиране на времето за изпълнение на поставените задачи. Зрелостниците отработваха ключови  знания и умения за успешно справяне с езикови и литературни въпроси  от  тестовия формат за ДЗИ - правописна, пунктуационна, граматична норма, въпроси за автори и произведения, задачи за продуциране на текст – резюме и аргументативен текст. Учениците създадоха  резюме на изходен текст и теза по проблем  върху откъс от художествен текст. С помощта на интерактивни средства имаха възможност да проверят отговорите си, а  адекватната намеса и помощ на учителката позволи да затвърдят знанията си и да се постигнат очакваните резултати.
В работата  си учениците показаха  добро ниво на справяне с типовите упражнения, което говори за последователна подготовка в часовете на колежката ни и предполага успешно представяне на ДЗИ.
След часа гостуващите колеги филолози от професионални и общообразователни училища в Търговище и Омуртаг споделиха впечатления и опит  и  коментираха проблеми, съпътстващи работата по подготовка за ДЗИ най-вече в професионалните гимназии. За пореден път колегията се обедини около мнението, че въпреки трудностите от различен характер и недостатъчния брой часове за подготовка за ДЗИ, учителите в тези училища работят и полагат усилия  за успешно представяне на единното държавно оценяване. Надяваме се, че общите изводи, до които стигнаха всички колеги за подпомагане работата  на учителите в професионалните училища,  ще бъдат взети под внимание.

Учителите по български език и литература  в  ПГТХВТ „Алеко Константинов”

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
В ПГТХВТ „ Ал. Константинов” се проведе открит урок по български език и литература