В периода 22-24.Х.2014 г. Здравка Радева и Йорданка Филева – главни учители по български език и литература във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ град Търговище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
В периода 22-24.Х.2014 г. Здравка Радева и Йорданка Филева – главни учители по български език и литература във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ град Търговище

           – участваха в обучение в Брюксел, организирано от Представителството на Европейската комисия в България. В групата бяха включени 24 изявени учители от цялата страна, активно работещи по темата за младите хора и Европейския съюз. Основна част в програмата заемаха срещите с представителите на отделни генерални дирекции, където бяха презентирани дейностите на европейските институции.  В сградата Берлемон в Брюксел, която е символ на Европейската комисия като цяло, учителите имаха възможността да беседват с еврочиновниците по различни теми: правата на гражданите на ЕС, мерките за преодоляване на младежката безработица, социалното включване на младежите, негативните последици от климатичните промени, програмата „Еразъм +“ и др. 
          Обучението продължи с посещение на Европейския парламент и запознаване с работата на евродепутатите. По този начин учителите разшириха своите познания за историята и съвременното развитие на Европа. Те имаха и щастливата възможност да разгледат архитектурните шедьоври на един от най-красивите европейски градове и да се потопят в неговата неповторима атмосфера.
          Качеството на образованието в Европа се определя до голяма степен и от качеството на обучението на учителите, които трябва да притежават подходящото ниво от знания и умения, за да могат в условията на бързи икономически и социални промени да помагат на учениците да развият напълно потенциала си.

Йорданка Филева – главен учител
по български език и литература

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
В периода 22-24.Х.2014 г. Здравка Радева и Йорданка Филева – главни учители по български език и литература във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ град Търговище