В периода 16.11.2019 г. до 17.11.2019 г., се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
В периода 16.11.2019 г. до 17.11.2019 г., се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”

 В периода 16.11.2019 г. до 17.11.2019 г., се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г. Обучението се проведе в КК „Свети свети Константин и Елена” и в него участваха всички педагогически специалисти от ДГ №2 „Усмивка” с. Камбурово, община Омуртаг. Обучението е от тематично направление „Интерактивни методи в преподаването”  на тема „Практически модели за справяне с проблемно поведение на деца”. Формата на обучителната програма е частично присъствена и с продължителност 32 часа. Обучението се проведе от г-н Ивелин Бонев -  обучител на „Бонев груп” ЕООД гр. Стара Загора. Програмата избрана от педагогическите специалисти, разглежда причините за възникване и разбиране на функциите на детското поведение. Участниците в обучението ще получат удостоверения с 2 кредита.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
В периода 16.11.2019 г. до 17.11.2019 г., се проведе обучение по Проект BG05М20Р001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти”