В изпълнение на плана за квалификационна дейност на ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава за учебната 2015/2016 г. на 16.02.2016 г. се проведе открит урок практикум по самоподготовка в 5_ПИГ със старши възпитател Валентина Йоцова, в присъствието на Директора РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
В изпълнение на плана за квалификационна дейност на ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава за учебната 2015/2016 г. на 16.02.2016 г. се проведе открит урок практикум по самоподготовка в 5_ПИГ със старши възпитател Валентина Йоцова, в присъствието на Директора

Целта на самоподготовката бе овладяване и затвърдяване на знанията по български език и литература – за VІІ клас – „Бай Ганьо у Иречека” Ал. Константинов и за VІІІ клас – „Дервишово семе” Н. Хайтов.
С използване на интерактивни методи – работни листи, работа по групи, различни рубрики и презентации, чрез наблягане на специфичните моменти от учебното съдържание и обратната връзка се създаде благоприятна атмосфера за добро овладяване на знания и стимулиране на интеркултурния им обмен в мултиетническа класна стая.

Емилия Стефанова
Директор

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
В изпълнение на плана за квалификационна дейност на ОУ „Христо Ботев” с. Зелена морава за учебната 2015/2016 г. на 16.02.2016 г. се проведе открит урок практикум по самоподготовка в 5_ПИГ със старши възпитател Валентина Йоцова, в присъствието на Директора