В. „АЗ БУКИ“  продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас. РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас.

Тестовите задачи  са изработени от експерти в Центъра за контрол и оценяване на качеството на училищното образование – МОН.

В новия брой на в. „АЗ БУКИ“ – бр. 8 от 25 февруари т.г., ще намерите примерен тест за външно оценяване по „Математика“ за VII клас – учебна 2015/2016 г. Тестът обхваща учебното съдържание, което се изучава до м. февруари, вкл.
В бр. 8 ще намерите и „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване на теста по „История и цивилизация“ за VII клас – учебна 2015/2016 г, публикуван в бр. 7 от 18 февруари.


През 2016 г. в. „АЗ БУКИ“ започна да публикува поредица от примерни тестове за проверка на знанията по различни учебни предмети, изучавани в V – VII клас, учебна 2015/2016 г. Задачите са разработени от експерти на ЦКОКУО – МОН, и съдържат „ключ“ с верните отговори и критериите за оценяване.

В бр. 4 от 28 януари е публикуван тест „Човекът и природата“ V – VI клас.

В бр. 5 от 4 февруари е публикуван тест за Национално външно оценяване по „Български език и литература“ – VII клас.

В бр. 6 от 11 февруари е публикуван тест за Национално външно оценяване по „География и литература“ – VII клас.

В бр. 7 от 18 февруари е публикуван тест за Национално външно оценяване по „История и цивилизация“ – VII клас.

Всички, които проявяват интерес към публикуваните тестове, могат да се обадят в редакцията на „Аз Буки“ – тел. 0885 817003, 0888 815645, или да пишат на имейл: izdatelstvo.mon@azbuki.bg

 

С уважение,


Надя Кантарева-Барух
Директор
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
В. „АЗ БУКИ“ продължава публикуването на примерни тестове, включващи учебно съдържание от V – VII клас.