Успешно завършване на учебната година в ОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО




Успешно завършване на учебната година в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Буйново

Днес, 15.06.2015 год., в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Буйново Директорът на училището поздрави всички ученици по случай успешното завършване на учебната година. Раздаде грамоти на отличниците и дипломи на осмокласниците, като им пожела много здраве и да продължат образованието си.

Директор: Пламен Папуров





НА ВНИМАНИЕТО НА:




 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Успешно завършване на учебната година в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Буйново