Успешно приключил проект в ПГТЛП - гр.Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Успешно приключил проект в ПГТЛП - гр.Попово

         На 30.03.2019 г. приключи проекта „МОДА, КРАСОТА И ТАЛАНТ“ № 2018-1-BG01-KA102-047142, финансиран по програма Еразъм +, КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“. Проектът е ориентиран към повишаването на ключови професионални и езикови компетентности на 14 ученици от професия „Моделиер – технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ и 2 ученици от професия „Техник на компютърни системи“, специалност „Компютърна техника и технологии“, с цел предоставяне на по-добри възможности за тяхната бъдеща професионална реализация. По проекта са осъществени обучителни практики в партньорство със SEVILLA DE MODA, Испания. Практикитесе проведоха в периода от 18.03.2019 г. до 29.03.2019 г. Осъществените образователни мобилности по проекта се удостоверяват с Европас сертификати за мобилност, в които са описани подробно придобитите знания, умения и компетенции от участниците, като са дадени препоръки от испанските работодатели. 
         Запознаването с практиките в управлението, организацията и обучението на място в SEVILLA DE MODA е крачка към осъвременяването и подобряването на учебните програми по практика в ПГТЛП.
 
         Линк към ревюто на манекенките на ПГТЛП с изработените фламенко рокли.
 
 
         Публикации в испанските медии:
 
 
 
 
 
 
КАРОЛИНА ХРИСТОВА–МАРКОВА
ДИРЕКТОР НА ПГТЛП – ПОПОВО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Успешно приключил проект в ПГТЛП - гр.Попово