Успешен старт на ИТ Академия към Майкрософт България в IСОУ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Успешен старт на ИТ Академия към Майкрософт България в IСОУ

Десетокласниците Николай Найденов и Богдан Рачев от Първо СОУ са първите от област Търговище членове на Обществото ма Майкрософт специалистите. Те получиха своите сертификати с уникален номер на Майкрософт, които им дават право на собствен сайт в системата на Майкрософт и възможност да подготвят свои съученици за сертифициране, както и да планират по-нататъшното си развитие и усъвършенстване  по продуктите на Майкрософт.
Това са първите успешни стъпки на отскоро стартиралата ИТ Академия към Майкрософт България.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Успешен старт на ИТ Академия към Майкрософт България в IСОУ