Условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО на учениците РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО на учениците

     Запознаването с оценената индивидуална работа на учениците от НВО може да стане на 01.07.2019 г. и 02.07.2019 г. от 09.00 - 13.00 ч., 13.30 – 17.30 ч. в стая №209 в РУО – Търговище при следните условия:
      - по БЕЛ и математика става в присъствие на член на РКПОИР чрез влизане в системата с определени права на достъп, като ученикът и неговият родител виждат сканираната и оценена изпитна работа с присъдени точки за всеки отговор. Сканираното изображение не може да бъде снимано, записвано, отпечатвано и изнасяно от залата. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи;
     - по чужд език става в присъствие на член на РКПОИР чрез входящия номер, като ученикът и неговият родител виждат оценената изпитна работа, върху която са отбелязани присъдените точки за отговорите. Работата не може да бъде снимана, записвана, отпечатвана и изнасяна от залата. Не се допуска разглеждане на други изпитни работи.

Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Условия и ред за запознаване с оценените индивидуални работи от НВО на учениците