Урок практикум по български език и литература РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Урок практикум по български език и литература

На 29.04.2015 г. във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище бе проведен урок практикум по български език и литература „Трансформация на нравствените ценности и неотменимите закони на времето в повестта „Гераците“ на Елин Пелин“ с учениците от ХІ в клас, на който присъстваха 30 учители от гимназиален етап на училищата в Търговище, Омуртаг, Антоново. Здравка Радева, главен учител, показа високо професионално майсторство. Под нейното ръководство пет работни екипа интерпретираха през призмата на Десетте божи заповеди отношенията старо-ново, добро-зло, град-село, сакрално-профанно. Учениците показаха завидни практически умения за систематизиране на информация, за работа с художествени и критически текстове, използвайки съвременните информационно-компютърни технологии. В модерно оборудваната зала „Рим“ на Кибер центъра на училището те съчетаха традиции и модерност в обучението по български език и литература.
В състоялото се обсъждане Димитър Петров – старши експерт по български език и литература посочи модела на преподаване и учене във Второ СОУ като успешен и мотивиращ учениците при подготовката им за ДЗИ. Положителния си опит в това отношение споделиха главните учители Здравка Радева и Йорданка Филева, акцентирайки върху емоционалната връзка учител-ученик – предпоставка за „педагогика на сътрудничеството“, за която решаващ фактор е неоценимата помощ на ръководството на училището в лицето на директора г-жа Галя Панайотова.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Урок практикум по български език и литература