Урок практикум по БЕЛ в ПГСС „Н. Пушкаров”, Попово РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Урок практикум по БЕЛ в ПГСС „Н. Пушкаров”, Попово

   Като част от плана за квалификационната дейност на учителите по български език и литература на 18. 02. 2016 г. в ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово се проведе открит урок практикум на тема „Съдебен процес срещу неизвестен извършител на кражба“ по повестта „Шинел“ на Н. В. Гогол. Урокът бе проведен от старши учител Таня Атанасова и 10 Б клас в присъствието на Д. Петров- старши експерт по български език и литература в РИО гр. Търговище, инж. агр. Т. Тодорова- директор на ПГСС „Н. Пушкаров“ гр. Попово и преподаватели от област Търговище.
  Учениците влязоха в роля и под формата на симулация на съдебен процес показаха своите умения за интерпретация на текст и формиране на гражданска позиция.
  След края на съдебния процес бе проведено обсъждане на урока, в хода на което се потвърди мнението, че интерактивното провеждане на уроците по български език и литература е важна част от формирането на така необходимата за съвременното общество функционална грамотност.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Урок практикум по БЕЛ в ПГСС „Н. Пушкаров”, Попово