Урок по родолюбие РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Урок по родолюбие

След деня и нощта на музеите последва и инициативата „Следобед в музея”. На 18 май учениците от 10”г” клас на ПГСС „Н. Пушкаров” гр. Попово проведоха своите часове по български език и литература в Исторически музей - гр. Попово. Залата „Християнско изкуство” бе особено подходяща за темата - „Българското възраждане като част от европейския културен модел”. Учениците бяха изготвили презентации за личности и събития от епохата на Възраждането, за възрожденските училища, за развитието на занаятите. В предоставената им от музея зала те имаха възможност да запознаят своите съученици с интересни факти от тази ключова за българина епоха. Като реверанс към труда на учениците г- жа Д. Събева от Историческия музей им показа също чрез презентация Попово във времето на Възраждането. Заключителна част на урока бе и подаръкът на музея- фотосесия за онези, които пожелаха да се впишат в типичната възрожденска атмосфера. Учениците от 10”г” клас и тяхната преподавателка Р. Стефанова благодарят на музейните работници за топлото посрещане и обещават този урок да не е последен.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Урок по родолюбие