Уникална изложба на ботевски възпитаници в чест на Трети март РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Уникална изложба на ботевски възпитаници в чест на Трети март

Уникална изложба на ботевски възпитаници в чест на Трети март
    На 1 март 2017 г., в Арт галерия на Регионална библиотека „Петър Стъпов“ гр. Търговище, бе открита изложба живопис „Портрети на велики българи“, представяща авторски творби – дело на бивши и настоящи възпитаници на I ОУ „Христо Ботев“. Инициативата е съвместна дейност между г-жа Ивалина Белчева – ст. учител по изобразително изкуство, и Регионалната библиотека, представители на която са част от  родителската общност в I ОУ. Изявата е включена в годишния план за дейността на обществената институция по поводи отбелязването на Националния празник 3 март и е публична в рамките на проект „Твоят час“ за кръжок „Живопис“ с ръководител Ив. Белчева.
    В присъствието на г-н Валери Симеонов – областен управител, ръководствата на двете институции, местни журналисти, преподаватели, родители и ученици изложбата тържествено бе открита от г-жа Росица Куцарова – директор на РБ „П. Стъпов“. Поздравления към г-жа Белчева и нейните ученици поднесе г-н Румен Райнов – виден художник от нашия град. Той сподели, че изложбата е „уникална“, защото портретите, които са дело на ботевски възпитаници, са много трудна задача за изпълнение от ученици във възрастова група V - VIII клас. По думите на г-н Райнов малките творци са сътворили истинско изкуство, на проявления на каквото той самият в близките 30 - 40 години не е бил свидетел. Художниците на г-жа Белчева бяха поздравени и от г-н Симеонов, който подчерта, че се чувства горд от факта, че има толкова талантливи и възпитавани в дух на родолюбие млади хора от Търговище. Областният управител отправи покана към I ОУ „Христо Ботев“ изложбата да бъде представена и в сградата на Областна администрация – Търговище.
    Участниците в кръжок „Живопис“ поздравиха всички присъстващи с изпълнения  на възрожденски и народни песни.
    Служителите на РБ „Петър Стъпов“ изразиха удовлетворение от съвместните  традиционни инициативи между обществената институция и учебното заведение. Те споделиха, че в I ОУ „Христо Ботев“ работи изключително ерудиран и мотивиран педагогически екип, чиято дейност с учениците дава успешни резултати, а най-ценното в нея е съхраненият „възрожденски“ дух на преподавателите, които възпитават ботевци в почит към националните ценности във време, когато те са подложени на неимоверно изпитание. Тази утвърдена традиция се изразява в приемственост между поколенията ботевски възпитаници и поредното безспорно свидетелство за това е откритата днес изложба – резултат от творческите способности на бивши и настоящи ученици от I ОУ „Христо Ботев“.
    Гордеем се с вас, БОТЕВЦИ!
Галина Станчева – главен учител по БЕЛ

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Уникална изложба на ботевски възпитаници в чест на Трети март