РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
"Учителят в действие. Съвременни методи и подходи за ефективно преподаване"

На 10 и 11 септември 2015г. в хотел "Рамада София", гр.София се проведе първият по рода си НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ ФОРУМ, под мотото "Учителят в действие. Съвременни методи и подходи за ефективно преподаване", организиран от РААБЕ България съвместно със Синдиката на българските учители и Фондация "Стъпка по стъпка", партньори са Клет България и издателска къща "Анубис – Булвест 2000". Гости на националния учителски форум бяха г-жа Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието и науката, дикн Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители, доц. д-р Емил Бузов - директор на фондация „Програма Стъпка по Стъпка“, експерти от Министерството на образованието и науката. Форумът бе открит от г-жа Надежда Цветкова - управител на РААБЕ България, а работата му бе организирана в два дни, през които екип от висококвалифицирани лектори, експерти в различни области, представиха интересни теми и въпроси, свързани с: мениджмънта на класа и изграждането на позитивна класна стая; оценяването и измерването на постиженията на учениците; използването на електронни ресурси в обучението; създаването и употребата на тестови задачи; развитието на функционалната грамотност и дигиталната компетентност у учениците. Събитието събра на едно място 350 учители от цялата страна. В работата на форума взеха участие Диляна Димова – главен учител в начален етап и Елка Кръстева – главен учител по история и цивилизация от ОУ „Любен Каравелов” град Попово. Осъществени бяха срещи с колеги от други училища. Много впечатляващи бяха презентираните „Изграждане на позитивна класна стая. Елементи на партньорство и споделена власт” от Младен Владимиров; „Вашата виртуална класна стая в 30 минути” от Ангел Ангелови „Развиване на дигитална компетентност чрез образованието”от Тони Чехларова. Представени бяха последните тенденции в мениджмънта на класа, нови подходи и техники за работа в час с учениците.Организацията беше перфектна. Участниците в първия национален учителски форум се докоснаха до нови образователни ресурси и нови педагогически практики за изграждане на ефективна учебна среда и прилагане на иновативни методи и подходи в учебния процес.

Елка Кръстева
Главен учител по история и цивилизация

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
"Учителят в действие. Съвременни методи и подходи за ефективно преподаване"