Учителски екип от I ОУ „Христо Ботев“ с отличие от престижен международен форум РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Учителски екип от I ОУ „Христо Ботев“ с отличие от престижен международен форум

За първи път преподавателски екип от I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище взе участие в Четвърти международен конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците - 2017“ на тема: „Развиваща и подкрепяща образователна среда – творчество, успеваемост, духовност“.
    И отново за първи път в училищната история екипът е отличен в престижната международна инициатива със специална награда на председателя на Синдиката на българските учители в раздел „Индивидуални награди“, категория „Извънкласна дейност I-XII клас”. Галина Станчева – главен учител по БЕЛ, и Ивелина Захариева – старши учител по музика, представиха описание на добра практика в раздел „Добри практики“. Научният доклад е озаглавен „Вдъхновени и истински“ и е посветен на театрална студия „Вълшебната завеса“ в I ОУ „Христо Ботев“. Неин ръководител е Ив. Захариева. През 2016/2017 учебна година творческата формация отбеляза своя 10-годишен юбилей чрез дейности по проект „Твоят час“. Целият дълъг път от създаването на студията и мотивацията на младите хора през разгръщане на творческия им потенциал в репетиционния процес до успешните представления на сцена намира подробно отражение в доклада като етапи, резултати, постижения, изводи.
    Чрез своята разработка Галина Станчева и Ивелина Захариева са се конкурирали с близо 200 учители и специалисти, работещи в сферата на извънкласната дейност в международен мащаб. Организатори на творческия форум са Синдикатът на българските учители, съвместно с Фондация „Устойчиво развитие за България” и СОК „Камчия”, с подкрепата на МОН.         
    Заключителната част от конкурса ще се проведе в СОК „Камчия“ от 26 до 31 август 2017 г., където в рамките на национален семинар участниците с най-голям равен брой точки ще представят публично своите проекти. По време на изявата ще се състои тържествена церемония за награждаване на отличените.
Галина Станчева – главен учител по БЕЛ
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Учителски екип от I ОУ „Христо Ботев“ с отличие от престижен международен форум