Учителите от ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово проведоха обучение РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Учителите от ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово проведоха обучение

Учителите от ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово проведоха обучение на тема: „Акценти в диалога с ученици с проблемно поведение“
На 20.06.2017 г. се проведе обучение на учители от ОУ „Л. Каравелов“, гр. Попово, което  бе част от дейностите, заложени в Плана за квалификация на педагогическите кадри в училището, раздел „Вътрешноинституционална квалификация“.
Темата на курса беше „Акценти в диалога с ученици с проблемно поведение“.Лектор бе проф. д.п.н. Н.Колишев от ДИКПО Варна.
            В хода на обучението аудиторията се  запозна с реалностите  и тенденциите в образователната среда днес, проявите на агресия и дeфицити в поведението  на подрастващите. Проведе се дискусия.  Квалификационната форма завърши с практическа част. Сформираните три екипа изведоха примери от практиката, модели на въздействие и   подпомагане на ученици с проблемно поведение.


НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Учителите от ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово проведоха обучение