Учител от  СУ – Антоново на обучение в ЦЕРН РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Учител от СУ – Антоново на обучение в ЦЕРН

 разположен на границата между Швейцария и Франция, близо до град Женева. Швейцария. Българската група беше от 39 учители, от цялата страна, одобрени след конкурс на МОН по Национална учителска програма за обучение на учители. 
В рамките на програмата преподавателите от България посетихме тестовата установка на LHC магнитите, детектора ATLAS, контролния център на Големия Адронен Колайдер (LHC), IdeaSquea, AMS експеримента, компютърния център на ЦЕРН, СМS детектора, който се намира на 100 метра под земята и е един от четирите експеримента за регистриране на елементарни частици в LHC. Проведохме лабораторни упражнения в S’Cool LAB (учебната лаборатория на ЦЕРН) и визити във фабриката за антиматерия. 
ЦЕРН не може да се опише, трябва да се преживее, но работата ми като посланик на „Магията ЦЕРН” сега започва!
 
Иванка Христова-Риджакова  - Главен учител по информатика и ИТ в СУ”Св.Св. Кирил и Методий” – град Антоново
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Учител от СУ – Антоново на обучение в ЦЕРН