left-shadow
Училищата в област Търговище преминаха на електронно обучение РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Училищата в област Търговище преминаха на електронно обучение

     Всички училища в област Търговище успяха през почивните дни да създадат организация на работа и да преминат на обучение в електронна среда. Те избраха конкретен вариант за преподаване и учене от разстояние въз основа на спецификата и условията на работа – чрез групи с родители във Фейсбук - 32 училища, електронен дневник Школо – 25 училища, други платформи – 6 училища, като някои прилагат алтернативно две и повече платформи паралелно. 
     Към 16 март училищата успешно стартираха дистанционното обучение. В населените места, където няма достъп до електронни връзки (интернет, мобилни устройства и др.), се прилагат алтернативни варианти за работа с хартиени носители чрез образователните медиатори. 
     На този етап са прекратени дейностите по производствена практика, като е създадена организация за реализиране по възможност на учебна практика дистанционно. Преустановени са дейностите по проектите. 
     В училищата е създадена организация с цел включването на родителите за подкрепа процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние, особено при начален и прогимназиален етап. 
     Установи се, че 9 учители в област Търговище не разполагат с компютърни устройства, а 7 учители нямат достъп до интернет. Без компютърни/мобилни устройства са 1 184 ученици, а 1 340 ученици – без достъп до интернет.
     Определени са училища от всяка община, които имат добър опит и традиции в електронното обучение за оказване на съдействие и подкрепа на останалите образователни институции. 
     Училищата са уведомени за възможностите за реализиране на образователни програми от БНТ, които ще стартират още утре – 17 март.
     В РУО - Търговище, поради невъзможност предоставянето на административни услуги да става по електронен път, е създадена организация за приемане на заявления по досегашния ред при спазване на въведения пропускателен режим и санитарно-хигиенните изисквания. 
 
Галина Димитрова
ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище

down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Училищата в област Търговище преминаха на електронно обучение
right-shadow