Учениците от 5.б клас от ОУ”Л.Каравелов” гр.Попово отбелязаха Световния ден на водата – 22 март РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Учениците от 5.б клас от ОУ”Л.Каравелов” гр.Попово отбелязаха Световния ден на водата – 22 март

Учениците от 5.б клас от ОУ”Л.Каравелов” гр.Попово, в деня на водата – 22 март посетиха пречиствателната  станция за пречистване на отпадъчните води, намираща се на 7 км от гр.Попово. Г-н Цветан Цветков  ги запозна с технологията на пречистване (механично пречистване - от водата се отстраняват по-едрите примеси, пясъкът и маслата; второто стъпало: биологично пречистване - за елиминиране на разтворените вещества от отпадните води). Наблюдаваха как биологичното пречистване се осъществява в 2 типа съоръжения – биобасейни и вторични утаители. В резултат на така изградената двустъпална технология на пречистване се осигурява отстраняването на 95% от замърсителите в отпадните води на Попово и се опазват реките Поповска, Черни Лом и Русенски Лом и  в крайна сметка река Дунав.
 След това учениците от 5.б клас се включиха в дейностите организирни от Дом на културата гр. Попово. Отговаряха на викторина с въпроси "Какво знаем за водата?” Отличени бяха за своите тематични рисунки на тема  „Да работим за по-чиста вода, за един по-добър живот“ Накрая отправиха своето послание за опазване на водата  „ПЕСТЕТЕ ВОДАТА”.
                                Елка Кръстева 
                                класен ръководител на 5.б клас                                         
                                ОУ „Л. Каравелов” гр. ПоповоНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Учениците от 5.б клас от ОУ”Л.Каравелов” гр.Попово отбелязаха Световния ден на водата – 22 март