Ученици от I ОУ „Христо Ботев“ се запознават с китайското училище РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Ученици от I ОУ „Христо Ботев“ се запознават с китайското училище

 На 18.03.2016 г. ученици от VIII б клас на I ОУ проведоха интересно учебно занятие по английски език, посветено на училищата и съвременния образователен модел в Китай.
 Осмокласниците станаха свидетели на мултимедийна презентация, представена от ЛинянМън – преподавател по китайски език в I ОУ. Поканата към нея бе отправена от Д. Костова – ст. учител по английски език. Това бе занятие, което предостави възможност на учениците да упражняват целенасочено знанията и уменията си по английски език в диалог с ЛинянМън.
 В хода на увлекателния разказ учениците получиха интригуваща и задълбочена информация за образованието в Китай, методите, прилагани в него, тенденциите в бъдещото му развитие. Сериозен интерес предизвикаха някои факти, които осмокласниците усилено дискутираха: за големия брой ученици в отделните паралелки, за строгия преподавателски подход в рамките на учебния процес, за изключително добрата му организация и високото ниво на дисциплина в китайските училища, за грижите, които младите хора полагат, да поддържат училищната база в изряден ред.
 Бяха осъществени адекватни асоциации със съвременния роден образователен модел. Темата породи разнообразни мнения и позиции, като аргументацията бе задълбочена и позоваваща се на учебната практика.
Галина Станчева – главен учител по БЕЛНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Ученици от I ОУ „Христо Ботев“ се запознават с китайското училище