Участниците  в клуб „Млади възрожденци” от ОУ „Л. Каравелов”, гр. Попово показаха, че носят възрожденските добродетели и пазят своята историческа памет РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Участниците в клуб „Млади възрожденци” от ОУ „Л. Каравелов”, гр. Попово показаха, че носят възрожденските добродетели и пазят своята историческа памет

Участниците  в клуб „Млади възрожденци” от ОУ „Л. Каравелов”, гр. Попово, водени от идеята да съхраняват, развиват и опазват културно-историческото наследство, подкрепиха родолюбивото начинание  за изграждане на бюст-паметник на  Васил Левски в град Попово. Включиха  се в кампанията за набиране на средства. Направиха съпричастни на тази благотворителна кауза и своите съученици. Събраха сумата от  двеста и пет /205/ лева и я приведоха по откритата дарителска сметка. Направиха своята малка крачка на принадлежност и съпричастност. Показаха, че носят възрожденските добродетели и пазят своята историческа памет.

Елка Кръстева
ОУ „Л. Каравелов”, гр. Попово

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Участниците в клуб „Млади възрожденци” от ОУ „Л. Каравелов”, гр. Попово показаха, че носят възрожденските добродетели и пазят своята историческа памет