Участие в национален форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Участие в национален форум „Изследователски подходи в обучението по български език“

 участва във форум „Изследователски подходи в обучението по български език“, организиран от Института за български език към БАН. В зала 4 на НДК над 150 учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език обмениха знания и опит по темата. Бяха представени съвременни изследователски методи и възможности за тяхното използване в обучението по български език чрез създаването на интерактивни задачи за колективна и самостоятелна работа. Участниците във форма получиха сертификати и методически материали. Приложението на изследователските методи за развиване функционалното мислене на учениците ще бъде предмет на вътрешноинституционална квалификация на учителите по български език и литература във Второ СУ Търговище.НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Участие в национален форум „Изследователски подходи в обучението по български език“