Участие на ученици от ОУ „Любен Каравелов”, гр.Попово в „Най-големият урок в света” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Участие на ученици от ОУ „Любен Каравелов”, гр.Попово в „Най-големият урок в света”

 Кои са най-големите проблеми, които имат хората днес?
 На този и на други въпроси учениците от V клас от ОУ „Любен Каравелов”, гр.Попово отговориха на 01.10.2015г. в час на класа с класни ръководители Ренета Стоянова и Елка Кръстева. Темата на часа беше „Запознаване с Глобалните цели за устойчиво развитие“  и работейки по нея, учениците взеха участие в „Най-големият урок в света”. Това е глобална инициатива на УНИЦЕФ, в която ученици и учители от цял свят от 28.09.2015г. до 02.10.2015г.  споделят своите идеи и виждания за това как нашата планета да бъде по-справедлива, по-здрава и по-устойчива.
 Гости в часа на класа в Vа клас бяха  г-жа Валерия Колева – помощник-директор, бившият класен ръководител на учениците г-жа Ганка Гатева, г-жа Даринка Георгиева – възпитател. На урока в Vб клас присъстваха г-жа Марина Димитрова – директор на училището, г-жа Диляна Димова – главен учител в НЕ,  г-жа Илияна Петрова – бивш класен ръководител, както и  бивши наши ученици. В часовете се включиха  г-жа Тодорка Георгиева – бивш класен ръководител на учениците и г-жа Антоанета Йорданова – училищен библиотекар.
 Уроците бяха нетрадиционни и интересни за учениците. Работиха на групи, в екип. В началото с презентациисе изведоха най-големите проблеми, които имат хората днес, проблемите на децата и възрастните в нашето училище, проблемите на хората в Попово. След като се запознаха с Глобалните цели за устойчиво развитие, чрез филмчето и адаптираните образователни материали на УНИЦЕФ, по групи търсиха отговор на въпросите. Всеки екип представи с текст, символ и рисунка своята идея. Петокласниците се почувстваха по-уверени и  сигурни, след като Марияна и Виктория от IХ клас разказаха за инициираните от тях дейности и участието им през изтеклата учебна година в конкурса на ЦРЧР „Моят граждански принос”. С г-жа А.Йорданова и Червената книга на Република България (със застрашени изчезващи и изчезнали биологични видове, живеещи на територията на България), откроиха първите пет практически стъпки, които трябва да направим, за да решим тези глобални проблеми.
 В края на часовете отделните екипи направиха  свои постери, за да споделят какви важни неща са научили този час. Някои писаха, други - рисуваха. Със своята пъстрота и оригиналност, със загрижеността и оптимизма на посланията  общият постер показа, че учениците са разбрали най-важното. А то е, че всеки човек трябва да участва в реализирането на Глобалните цели, защото всички хора имат свои суперсили и силни качества.
Много ценни за учениците са посланията на гостите и на  директора – г-жа Димитрова, които споделиха глобалните цели за устойчиво развитие и мотивираха учениците за гражданско поведение и промяна. Така чрез примера на по-големите ученици и подкрепата на учителите момичетата и момчетата от V клас станаха част от 500-те милиона момичета и момчета на възраст между 7 и 19 години в световен мащаб, включили се в инициативата на УНИЦЕФ за популяризиране на глобалните цели за устойчиво развитие. Те обогатиха знанията си и се приобщиха към глобалните цели за изграждане на едно по-устойчиво бъдеще за всеки жител на планетата.
 Активността, креативността и екипната работа на учениците от V клас от ОУ „Любен Каравелов”, гр.Попово доказаха, че реализирането на Глобалните цели е възможно и нашата планета има бъдеще.
 Урокът продължава…

Ренета Стоянова
Класен ръководител наVа клас
Елка Кръстева
Класен ръководител на Vб клас
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Участие на ученици от ОУ „Любен Каравелов”, гр.Попово в „Най-големият урок в света”