Творчество и предизвикателство РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Творчество и предизвикателство

          Интересна творческа атмосфера и използване на интерактивни методи, предразполагат учениците от IIIб клас към заинтересованост, себепознание и постоянство в часовете по Човекът и обществото и Човекът и природата. Без притеснение от неуспех и порицание разкриват своите мисли и идеи. Свободно представят проекти свързани с темите, гатанки, кръстословици, опити. 
В часовете по Човекът и обществото на третокласниците бе предоставена възможността да работят самостоятелно или в малки групи по проектите „Траки, славяни, българи“ и „Създаване на българската държава“. След урока „Двубоят между България и Византия“ всички ученици, на случаен принцип, получиха картинка на владетел, историческо събитие или предмет със задача да потърсят, да напишат, да нарисуват това, което ги е впечатлило най-много. Това осигури поле за съпреживяване от учениците на различни ситуации и исторически събития, за приближаването им до друга идентичност. Учениците създадоха чудесни постери, пълни с детско творчество и знания. Беше им осигурена възможност (в часа на класа) да представят пред съучениците си и от другите класове резултатите от своята дейност. С гордост показваха и разказваха. Стимулирани от отзивите и емоционалните преживявания, третокласниците обещаха, че ще продължат работата по проектите и в следващите часове. 
Предизвикателството за мен бе да накарам своите малки ученици с желание и интерес да участват в различни дейности свързани с темите „Свойства на водата”, Трите състояния на водата” и Кръговрат на водата в природата” в часовете по Човекът и природата.
Проведоха се серия от опитни постановки според методическите изисквания за безопасност. Учениците наблюдават внимателно, анализират и сами достигат до съответните изводи за трите състояния на водата, формулират ги с помощта на учителя и ги записват в тетрадките си. Повтарят записаното и така извършват частичното затвърдяване. Използват се гатанки, с което се постига активно участие и позитивно отношение на учениците. Отговорите на гатанките се подават посредством слайдове с изображения на дъжд, сняг, град, роса, мъгла. Тази интердисциплинарна връзка осигурява придобиването на цялостна представа за явленията. Преход към новите знания се направи чрез занимателен ребус, при чието решаване се получава темата на урока.
С голямо желание и интерес очакват следващите предизвикателства.
Целта ми е, чрез тези методи, да поставя учениците в ситуация на постоянно обсъждане, да предоставя възможност за изразяване на собствени мнения, да дават предпоставки за наличието и използването на постоянно обратна информация. Приложението на интерактивни стратегии дава възможност за осъществяване на динамично и личностно ориентирано образование, при което учениците участват активно в дебатиране и даване на решения по важни проблеми.
М.Трифонова – ст.начален учителНА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Творчество и предизвикателство