Тренинг ”Светофар” РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Тренинг ”Светофар”

Г-н Янакиев  по изключително интересен начин представи проблема.
В разговора учениците се включиха в разсъждения за самопознанието, самовъзприемането и предотвратяване на евентуални проблеми, свързани със страха и стреса в резултат на училищния тормоз.
Игра на светофар беше образната ключова рамка на тренинга. Учениците и класните ръководители задаваха много въпроси, които ги вълнуват.
„ Всяко действие има противодействие! До къде е моралното и допустимото? Мислете какво ще се случи с бъдещето и с живота ви!”– бяха думите на госта.
Б.Янакиев обясни подробно на учениците, че както в живота има правила, така е и в училище и извън него, че всичко има граници на допустимост, и неспазването им  е наказуемо. Когато има противообществена проява какво се случва? Какъв е редът и процедурата за наказание, че се стига до съд, до прокуратура, до МКБППМН.
Бяха обсъдени правата и задълженията в такива случаи, както на учениците, така и на родителите, че има детски изолатор, интернати за малолетни, парични глоби и санкции на родители от 1000 до 2000 лева. Г-н Янакиев разказа няколко случая от практиката си и посочи, че в повечето ситуации, причината да се стигне до противообществена проява е провокация, вербална агресия, която прераства във физически сблъсък и последиците от това са, че се действа без да се мисли,че не всичко е шега, когато се даде воля на емоциите и чувствата, ситуацията може да стигне до трагичен и фатален край.
Обсъдени бяха формите на тормоз: Вербален, психически, социален, кибертормоз и как да се предпазим от тях и как да реагираме адекватно.
Педагогически съветник: Силвия Малинова

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Тренинг ”Светофар”