Традиционен летен практически квалификационен семинар РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Традиционен летен практически квалификационен семинар

От 7 до 9 юли 2014 г. в курортния комплекс Албена се проведе традиционният летен практически квалификационен семинар за учителите от ОУ „Л.Каравелов” гр. Попово. Семинарът е организиран в рамките вътрешно-училищната квалификационна дейност.  Участие взеха 34 учители. Семинарът бе открит от директора на ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово г-жа Марина Димитрова. В програмата бяха включени актуални за колегията проблеми – емоционалната интелигентност на учителя, мотивацията  на ученици и учители, дислексията на учениците и обучителните трудности при тях, прилагане на нови образователни технологии, целящи формиране на социални умения. Бе представена полезна и разнообразна информация, подготвена и  представена по интересен и  интерактивен начин от главните учители  Диляна Димова и Елка Кръстева. Оригинално и емоционално г-жа  Добринка Добрева представи „Дислексия, мултилингвизъм и чуждоезиково обучение”. От презентацията на г-жа Марина Димитрова „С малки стъпки към големите цели” у всички участници в семинара остана нагласата, че образователно-възпитателната ни  дейност  е динамична, отворена и променяща се.  Акцент бе поставен върху практическия аспект. Чрез интерактивни упражнения, игри  и тест за емоционална интелигентност  бяха провокирани въображението и креативността на учителите – участници в семинара, и бе реализирана целта на семинара – повишаване на научната, методическата и педагогическата подготовка на учителите за прилагане на нови образователни технологии, целящи формиране на социални умения. В края на семинара бяха връчени сертификати за участие. Участниците го определиха като полезен. На практика видяхме как формите и методите могат да бъдат разнообразени.


Елка Кръстева 
Главен учител по история и цивилизация 
ОУ „Л. Каравелов” гр. Попово

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Традиционен летен практически квалификационен семинар