Тиймбилдинг - техники с конкретни резултати и конкретни ползи РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Тиймбилдинг - техники с конкретни резултати и конкретни ползи

Колективът на СОУ „Васил Левски” град Опака проведе изнесено обучение на тема „Агресивно поведение – превенция и справяне с гневни и агресивни деца” в град Елена на 24-25.04.2015 г. Възрожденска Елена, с първото педагогическо училище „Даскололивницата” се оказа най-подходящото място за зареждане на учителската колегия с положителна емоция  и нови сили за предизвикателствата на съвременното училище. Обучението премина в две сесии с медиатори главните учители и основен докладчик педагогическия съветник. Проведеният тренинг провокира интереса на участниците, а работата по групи обогати техния опит. Директорът обобщи изказванията и предложи мерки по темата. Екскурзията в слънчева Елена продължи с посещение на къщата – музей Иларион Макариополски  и  музейния комплекс „Даскалоливницата”.

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Тиймбилдинг - техники с конкретни резултати и конкретни ползи