left-shadow
Там, където успяват заедно - В ПТГ „Цар Симеон Велики“ в Търговище вече обучават трето поколение свои възпитаници РИО Търговище

down-shadow
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище

Там, където успяват заедно - В ПТГ „Цар Симеон Велики“ в Търговище вече обучават трето поколение свои възпитанициТам, където успяват заедно
 
В ПТГ „Цар Симеон Велики“ в Търговище вече обучават трето поколение свои възпитаници
 
             „В гимназията ни съществува приемственост –  родителите на повечето ни сегашни ученици са учили тук. Дори има и трето поколение, които усвояват тайните на различни професии. Имаме традиции и се стремим да запазим взискателното отношение към професионалната подготовка, за да стават нашите възпитаници добри специалисти. И фирмите търсят нашите кадри.“ Това споделя пред „Аз-буки“ Николай Николов – директор на Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ в Търговище. И добавя, че освен да дава добра професионална подготовка, екипът на гимназията се стреми да формира отговорни и възпитани граждани. 
              Част от 29-те педагози също са възпитаници на гимназията – някои предстои да се пенсионират, а други са от по-младото поколение. „Има проблеми с намирането на преподаватели по професионална подготовка. Особено  трудно се намират IT специалисти, но малко са и инженерите от машиностроителните специалности, които са склонни да работят в училище. И с кадровото подсигуряване за общоообразователните предмети е сложно въпреки близостта на университетски центрове като Шумен, Велико  Търново, Русе и Варна. Истината е в младите преподаватели. Но трябва още да работим, за да издигнем престижа на професията, защото проблемите не са само в заплащането“, отбелязва директорът Николов.
              В създадената през 1965 г. гимназия днес се обучават 295 ученици в дневна форма. Преди 10 години техният брой достига и над 400, но демографските процеси не подминават и това училище. Макар и предимно „мъжко“, то е избирано и от момичета – те се насочват основно към „Компютърна техника“, но единици предпочитат „Мехатроника“ и „Автотранспортна техника“. 
             През миналата кампания реализират прием в три паралелки по специалностите „Компютърна техника и технологии“ с разширено изучаване на английски език, „Автотранспортна техника“ и „Мехатроника“, в която обучението е в дуална форма. На тях се залага и за приема през следващата учебна година. Освен това в гимназията има и паралелки по специалност „Компютърни мрежи“ в ХI и XII клас и по „Системно програмиране“ в X клас.
            Обучението по специалност „Мехатроника“ е в дуална форма от 2 години, а основен партньор на гимназията са заводите от холдинга „Тракия глас – България“. „Поддържаме добри връзки и с българо-швейцарската фирма „Ховаг“, с която поставихме началото на запознаването с модела на дуално обучение. Но сега при тях реализираме само практики. Всъщност тази фирма започна своята дейност в Търговище с наши възпитаници. В „Тракия глас – България“ също имаме ученици от предишни години, но най-дългогодишният ползвател на кадри от училището си остава фирма „Терем – Хан Крум“ ЕООД – Търговище. Част от завършващите при нас продължават във висши училища, други започват работа, а по-късно създават и собствени фирми“, разказва още директорът.
           Ръководството на гимназията възнамерява да привлича лектори от бизнеса, които да запознават учениците с последните новости в професиите. „Всяка година имаме и поне по една-две срещи с работодатели от региона. Водим в компаниите учениците от по-малките класове, които още нямат изнесени практики, за да се запознаят какво е технологичното оборудване, какви са процесите в работещи фирми“, разказва директорът Николов. Поддържа се и традицията успели бивши ученици в различни области да се срещат с класовете и да им разказват за професионалната си реализация. 
           Гимназията привлича фирмите, с които работи, като партниращи организации при кандидатстване по националните програми на МОН. Училището обаче получава подкрепа и от други компании. Например преди две години фирма „Агроелит – Божидар Митов“ на два пъти дарява средства за паралелката по „Автотранспортна техника“. „Хората търсят технически грамотни специалисти. Със тези средства оборудвахме работилница по автотранспортна техника и лаборатория по компютърна техника“, пояснява Николов. Отбелязва още, че за основна промяна на базата и училището разчитат на основно реновиране на гимназията по ОП „Региони в растеж“. Ремонтът се очаква от няколко години, като ще включва обновяване на сградния фонд, лаборатории и работилници, както и ново учебно оборудване и машини.
           А как една професионална гимназия се справя по време на онлайн обучение? „Въведохме обучение чрез Google G-Suite по всички предмети. За щастие малко преди обявяването на пандемията през миналия март нашите учители – и по теория, и по практика, преминаха обучение за работа в електронна среда. Успяхме да мотивираме и ученици, и родители децата да бъдат активни. Раздадохме лаптопи и друга техника на нуждаещи се“, споделя директорът. Учителите използват и учебни филми и дори заснет от тях материал в работилниците, за да запознават учениците със специфични операции на различни машини. „Но истината е, че техник не се става дистанционно. Повече от месец дистанционно обучение води да загуба на прекия контакт и възможността да прецениш на практика трайността на това, което ученикът е научил. А за XII клас това е особено важно. И в двете седмици присъствено обучение работим много системно с тях“, отбелязва събеседникът ми.
          По думите му онлайн обучението в края на миналата 2019/2020 учебна година не се отразява негативно на представянето на учениците на проведените държавните зрелостни изпити. И се получиха много добри резултати. Например шестнадесет ученици  от паралелката с разширеното изучаване на английски език постигат среден успех над 5,50 на ДЗИ по английски език. „Резултатите по английски език може би се дължат и на факта, че този випуск най-активно участва в международните ни проекти – имахме две мобилности в Лондон, а преди това с партньори от Италия и Франция посетихме сродни училища за компютърна и автотранспортна техника в две последователни учебни години. Миналата година стартирахме  проект за учениците, които се обучават в направления мехатрониката и автотранспортната техника с партньори от Испания. На първата мобилност през миналия януари учениците ни се представиха много добре във фирмите, в които бяха разпределени да стажуват“, подчертава директорът. През юни 2020 г. гимназията печели нов проект по програма „Еразъм+“. Предвижда се нови 32-ма ученици от специалностите „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“ и „Автотранспортна техника“ и „Мехатроника“ да проведат двуседмичен стаж на реални работни места във фирми в два града в Испания.
           За успешното представяне на ДЗИ през изминалите години помага и традицията през февруари да се провеждат пробни матури, на които бъдещите зрелостници да получават реална представа за нивото на своята подготовка и при необходимост да се предприемат коригиращи действия. 
           Друга традиция в гимназията е символичното приемане всяка година на новия випуск в редиците на Симеоновото войнство. Това става на специален ритуал с полагане на клетва в    Археологическия музей в старата българска столица Велики Преслав. 
           Тази традиция се повтаря вече 25 години на празника на училището 11 май. Неизменно през тези години клетвата към новия випуск се чете от кръстника на училището Георги Майсторски. Дори и при въведената извънредна пандемична обстановка през 2020 г. традицията не е нарушена – ритуалът е проведен онлайн.  А учениците се подготвят за тази възстановка в клуб „Традиции и ритуали“. Сред другите клубове за занимания по интереси са „Занимателна електроника“, „Приложна електроника“, „Техническо чертане“ и „Картинг“, в които учениците се подготвят и за участие в националните състезания по професии. 
             Запазена територия за изява на възпитаниците на ПТГ е националната олимпиада по техническо чертане. А постигнатите отлични резултати стават вход за множество ученици към техническите университети не само в България, но и в ЕС, САЩ и дори Китай.
            Традиционно силно се представят и спортистите на училището, които печелят призови места на Ученическите игри.
             След падане на ограниченията дванадесетокласници от специалностите „Автотранспортна техника“ и „Мехатроника“ провеждат присъствено практическо обучение във фирма „Лира“ и в работилница на Професионалната техническа гимназия в Търговище. Но засега ситуацията не позволява в големите партниращи фирми на гимназията да се провеждат практически занимания за по-малките ученици
 


down-shadow
down-shadow

календар

 

  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
  РУО - Търговище
down-shadow2
2021, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Там, където успяват заедно - В ПТГ „Цар Симеон Велики“ в Търговище вече обучават трето поколение свои възпитаници
right-shadow