Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и  Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив по НП „Иновации в действие РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив по НП „Иновации в действие"

      През последните години настъпиха значителни промени в науката, техниката и образованието, породени от развитието на технологиите.Поставено е началото на нов етап в развитието на обществото, в който информационните и комуникационни технологии ще имат все по-значителна роля във всички аспекти на живота ни. Усилията са насочени в преориентация на обучението от традиционното към новото, свързано с компютърното и информационно обслужване.
       В периода 29-30.10.2019 г. ученици от IX „а“ клас на ПГТЛП гр. Попово, професия „Приложен програмист“, специалност „Приложно програмиране“ посетиха Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив  по Национална програма „Иновации в действие" и участваха в открити уроци на тема „Изкуствен интелект“.
През м. ноември 2019 г. щеприемемучениците на математическата гимназия, коитоще се включат в практически уроци на тема „Изграждане на технически умения за програмиране на микроконтролер, логическо мислене и работа със специализиран софтуер“.
       Директорите на двете гимназии се договориха да продължи успешното сътрудничество, свързано с обмяна на иновации.
 
 
 
ИНЖ. ХРИСТИЯН ИВАНОВ
СТАРШИ УЧИТЕЛ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ
 
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Сътрудничество и обмяна на иновации между ПГТЛП гр. Попово и Образцова МГ „Акад. Кирил Попов“ гр. Пловдив по НП „Иновации в действие"