Сътрудничество и обмяна на иновации между ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава и ОУ „Христо Смирненски“ с. Строево, обл. Пловдив РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Сътрудничество и обмяна на иновации между ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава и ОУ „Христо Смирненски“ с. Строево, обл. Пловдив

     От 29 до 31 октомври 2019 г. екип от   директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава,  учител и 6 ученици от VІI клас,  посетиха Основно училище „Христо Смирненски“  с. Строево, общ. Марица, обл. Пловдив по сключен между двете училища Договор за сътрудничество и обмяна на иновации в изпълнение на  Национална програма „Иновации в действие“. Реализирането на мобилността дава възможност за обмен на идеи и иновативни училищни практики и добро начало за успешно сътрудничество и приятелство.
     Беше представен открит урок в компютърния кабинет в 6 клас по Основи на програмирането. 
     Проведена беше среща с екипите от двете училища за споделяне на иновативни практики, трудности и предизвикателства.
     Така в партньорство между двете училища, учители и ученици обменят ценен опит в сферата на иновациите в прогимназиален етап.
     Красотата на есенния Пловдив – европейска столица на културата за 2019 година и неговите забележителности остави незабрави спомени от посещението.
     С много добро настроение, идеи и вдъхновение, прекрасни подаръци от  домакините, преминаха трите дни.
 
Емилия Стефанова
Директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава
НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Сътрудничество и обмяна на иновации между ОУ „Христо Ботев“ с. Зелена морава и ОУ „Христо Смирненски“ с. Строево, обл. Пловдив