Състезание по Български език и литература  във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Състезание по Български език и литература във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг

         На 22.03.2016 г. във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг се проведе състезание „Минута е много“ под мотото „Книгата е мой приятел“. Присъстваха учители и родители.  Учениците  от трети и четвърти  клас показаха своите знания по Български език и литература. Отборите „Многознайко и „Всезнайко“ се състезаваха в четене за бързина и точност, разпознаваха приказки по илюстрации, работиха върху съдържанието на текстове, отговаряха на тестови въпроси с отворен отговор, подредиха правилно народни мъдрости. И двата отбора се справиха много добре. Излъчен бе най-добър четец, а всички участници получиха грамоти и книжки.       Състезанието допринесе за мотивиране на учениците активно да се включват в инициативи, съдействащи за обогатяване на техния речников запас и езиковата им култура.
        Участниците, както и техните родители се убедиха в значението и необходимостта българският език да се използва активно не само в училище, а навсякъде – у дома и на обществени места.
         Състезанието е част от дейностите по проект „Изкуството да успяваме заедно“, осъществяван от училището, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, както и по Плана за повишаване на грамотността в училище в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през учебната 2015/2016 година.

Татяна Петрова -  директор
 

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Състезание по Български език и литература във Второ начално училище „Васил Левски“ гр. Омуртаг