Състезание „Българските евромонети“ РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
Състезание „Българските евромонети“

На 11.03.2015 год. под ръководството на Полина Борисова, главен учител по философските дисциплини, във Второ СОУ „Проф. Никола Маринов“ Търговище се проведе състезание под надслов „Българските евромонети“. В него участваха 6 отбора от Хв, ХІІб, ХІІв, ХІІг клас. Използвайки аудиовизуална техника, учениците защитиха убедително своите идеи за символи на българските евромонети. Показаха, че България има с какво да се гордее като достоен член на голямото европейско семейство. Компетентното жури от методическото обединение на преподавателите по обществени науки и гражданско образование и публиката определиха на първо място представянето на Станимира Илиева от ХІІб клас.
Това беше един урок по родолюбие, в който се съчетаха идеи за символи на България от минало и настояще, като на преден план се изведе българската национална идентичност. Състезанието съдейства за изграждане у учениците на качества за работа в екип; за развиване на въображението; за мултиплициране на знанията в практически решения; умения за защита на идеи и състезателен дух.

Йорданка Филева – главен учител
по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА:
 


2020, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Състезание „Българските евромонети“