Състав и райони за работа на екипите за съвместна работа на институциите РИО Търговище
НАВИГАЦИЯ
АКТУАЛНО
НА ВНИМАНИЕТО НА:
Да направим училището
привлекателно!


Подобряване на качеството на образованието в средните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес.


2019, Всички права запазени.Политика за защита на личните данни
Състав и райони за работа на екипите за съвместна работа на институциите